HPE 1920S 48G 4SFP Switch

1920S 48G 2SFP הינו מתג מתקדם מסדרת ה 1920 של HP בעל 48 פורטים ליחידות קצה ושני פורטי הרחבה SFP המשמשים לחיבור למתגים אחרים ויחידות קצה נוספות באמצעות כבל אופטי.

היחידה ניתנת להרכבה בארון תקשורת ומאפשרת:

  • חיבור של עד 48 יחידות קצה באופן ישיר (מחשבים, טלפונים, מצלמות וכו)
  • חיבור של עד 4 יחידות הרחבה/קצה באמצעות פורט הרחבה SFP / כבל אופטי.
  • מהירות חיבור גבוהה של עד 1Gbps לכל פורט
  • אפשרויות ניהול ואבטחה מתקדמות ב – L2 כמו VLAN
  • אפשרויות ניהול מתקדמות ב – L3 כמו ניתובים סטטיים
  • שמירת נפח תעבורה מוגדר עבור תקשורת בעדיפות גבוהה (כמו תקשורת קולית ווידאו) להבטחת ביצועים טובים בכל עת.
  • אפשרות שליטה, תחזוקה וניהול מרחוק
  • ועוד…
קטגוריות: ,