HP 1920-16G

1920-16G הינו מתג מתקדם בעל 16 פורטים מסדרת ה 1920 של HP

היחידה ניתנת להרכבה בארון תקשורת ומאפשרת:

  • חיבור של עד 15 יחידות קצה באופן ישיר (מחשבים, טלפונים, מצלמות וכו)
  • מהירות חיבור גבוהה של עד 1Gbps לכל פורט
  • אפשרויות ניהול ואבטחה מתקדמות ב-L2 כמו VLAN
  • אפשרויות ניהול מתקדמות ב-L3 כמו ניתובים סטטיים
  • שמירת נפח תעבורה מוגדר עבור תקשורת בעדיפות גבוהה (כמו תקשורת קולית ווידאו) להבטחת ביצועים טובים בכל עת.
  • אפשרות שליטה, תחזוקה וניהול מרחוק
  • ועוד…
קטגוריות: ,