Codephone KX T918

אינטרקום למרכזיה KX-T918-MT

  • נוח להתקנה, תכנות והפעלה
  • מאפשר חיוג לכל שלוחה במרכזיה
  • ניתן לתכנת חיוג מהיר לשלוחות רצויות
  • אפשרות חיבור לחצן יציאה לפתיחת הדלת מבפנים
  • עמיד בפני ונדליזם
  • מקשים מוארים
  • ניתן לחבר למרכזיות (IP (VoIP בעזרת מתאם ATA-IP
  • מידות: 170x99x36 מ"מ