פנקוד METAL

  • קודן המאפשר פתיחת הדלת על-ידי קוד סודי

  • חיבור פשוט ליציאה אנלוגית ממרכזיה פרטית

  • אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה

  • שני מצבי חיוג: רגיל ומהיר

  • חיוג של עד 20 ספרות ליעד קבוע מראש

  • חיוג ליעד שונה במצבי יום או לילה

  • ניתוק בזיהוי צליל תפוס

  • איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע

  • אפשרות חיבור למערכות נלוות (לדוגמא קורא כרטיסים)

  • תאורה כחולה

קטגוריות: ,