פנקוד פיאזו

  • אינטרקום ומקודד המתחבר למרכזיה כשלוחת טלפון
  • קודן המאפשר פתיחת הדלת על ידי קוד סודי
  • חיבור פשוט ליציאה אנלוגית ממרכזיה פרטית
  • אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה
  • שני מצבי חיוג: רגיל ומהיר
  • חיוג של עד 20 ספרות ליעד קבוע מראש
  • חיוג ליעד שונה במצבי יום או לילה
  • ניתוק בזיהוי צליל תפוס
  • איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע
  • אפשרות חיבור למערכות נלוות (לדוגמא קורא כרטיסים)
קטגוריות: ,