SNOM MeetingPoint

  • שלושה רמקולים באיכות שמע 2.0
  • Full Duplex OmniSound
  • לוח מקשים: 0-9 אלפאנומרי, *, #, לחייג, לנתק, אילם, להגדיל את הנפח, תפריט, כנס, הקלטה, שליטה על עוצמת קול, 5 מפתחות לניווט במערכת התפריטים
  • מיקרופון סירקולרי לקליטת שמע מכל זוית
  • מסך LCD
  • העברת שיחה
  • המתנה
  • שיחת ועידה – עד 10 משתתפים
  • תומך בעברית