GRANDSTREAM GRP2615

  • שפופרת ורמקול עם תמיכה באודיו HD.
  • ניתן לחבר באמצעות WIFI.
  • 10 מקשי קו עם עד 5 חשבונות SIP.
  • 40 מפתחות BLF דיגיטליים מובנים.
  • אפשרות להרחבה באמצעות מודול הרחבה לעוד 40 מקשי BLF