מציג את כל 3 התוצאות

פנטל פלסטיק

 • לחצן קריאה, המחייג על יעד קבוע מראש
 • חיבור פשוט ליציאה אנלוגית ממרכזיה פרטית
 • אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה
 • חיוג ליעד שונה במצבי יום או לילה
 • ניתוק בזיהוי צליל תפוס
 • איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע
 • אפשרות חיבור למערכות נלוות (לדוגמא קורא כרטיסים)

פנקוד פיאזו

 • אינטרקום ומקודד המתחבר למרכזיה כשלוחת טלפון
 • קודן המאפשר פתיחת הדלת על ידי קוד סודי
 • חיבור פשוט ליציאה אנלוגית ממרכזיה פרטית
 • אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה
 • שני מצבי חיוג: רגיל ומהיר
 • חיוג של עד 20 ספרות ליעד קבוע מראש
 • חיוג ליעד שונה במצבי יום או לילה
 • ניתוק בזיהוי צליל תפוס
 • איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע
 • אפשרות חיבור למערכות נלוות (לדוגמא קורא כרטיסים)

פנקוד פלסטיק

 • אינטרקום משולב קודן המתחבר למרכזיה כשלוחת טלפון
 • קודן המאפשר פתיחת הדלת על ידי קוד סודי
 • חיבור פשוט ליציאה אנלוגית ממרכזיה פרטית
 • אפשרות לפתיחת הדלת מכל שלוחה
 • שני מצבי חיוג: רגיל ומהיר
 • חיוג של עד 20 ספרות ליעד קבוע מראש
 • חיוג ליעד שונה במצבי יום או לילה
 • ניתוק בזיהוי צליל תפוס
 • איכות שמע גבוהה ושליטה על עוצמת השמע
 • אפשרות חיבור למערכות נלוות (לדוגמV קורא כרטיסים)